SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞİ İÇİN YAPILACAK SINAV TARİHLERİ HAKKINDA

08.03.2018
Kamu Kurum ve Kuruluşlarda personel çalışmalarına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli İdare şirketlerine işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar yönetmeliği sınavının gerçekleştirilmesi ve ilan başlıklı 14 maddenin (2) numaralı alt bendi olan sınavların yeri günü ve saati aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca Kurum İlan panosuna da asılmıştır.

Sınav Tarihi Yeri ve Saatlerini görmek için tıklayın...